Pomazání nemocných

Je určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postižení nemocí.

Zvláštní milost svátosti má tyto účinky:

Církev kromě pomazání nemocných poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, pokrm na cestu (viatikum), eucharistii.

Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení.

Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem.

Totéž platí u starších osob, jejichž slabosti stále přibývá.

Při slavení této svátosti duchovní maže olejem čelo a ruce nemocného, mazání doprovází liturgickou modlitbou, kterou vyprošuje zvláštní milosti této svátosti. Svátost se uděluje buď jednotlivci, nebo společně při mši sv. (oznamujeme předem). Tuto svátost může přijmout jen katolík.

Co udělat v případě, že chcete přijmout tuto svátost?

Co potřebujeme vědět, aby kněz přijel včas?

Svátost se neuděluje zemřelým.

Převzato s laskavým svolením P. Pavola Sandánuse z http://farnostnekor.cz/.