Služba farnosti

Ježíš nás celým svým životem učí, jak je důležité sloužit druhým. Pokud byste rádi ve své vlastní farnosti přispěli svou službou, můžete se obrátit na zodpovědné osoby:

Akolyté

Duchovní péče o nemocné

Hodiny na věži

Hudba

Knihovna

Květinová výzdoba

Lektorská služba

Ministranti

Úklid kostela

Úklid fary

Kostelníci