Laická sdružení sv. Dominika

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Program

Cílová skupina

Popis

Laická sdružení sv. Dominika patří k těm větvím dominikánské rodiny, které byly dříve souhrnně označovány názvem třetí řád. Jejich vznik pravděpodobně souvisí s rozsáhlým laickým hnutím v církvi koncem 11. století, kdy vznikala kající bratrstva vyznačují se odříkavým způsobem života, častou modlitbou a kajícností a věnující se službě nemocným a opuštěným. Bratrstva vznikající v blízkosti dominikánských kostelů nebo klášterů přejala často spiritualitu této řeholní rodiny a podřídila se pravomoci místního představeného.

Vítán je každý, komu se myšlenka sdružení sv. Dominika zdá sympatická – svědectví života, modlitby, studia a oběti či koho program setkání osloví.