Rytmický doprovod bohoslužeb

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Popis

Počátky rytmické hudby v naší farnosti lze vystopovat v uvolněné atmosféře konce šedesátých let minulého století. Z tehdejších členů rytmické skupiny můžeme jmenovat dnešního kněze Pavla Rouska nebo nedávno zesnulou paní Tylšovou. Začátkem osmdesátých let se o další fungování skupiny staral pan Karel Chudý a v té době zde začala hrát na klávesy i Denisa Jirásková, která jako jediná ve skupině působí dodnes. Další, již lépe zmapovaná etapa začíná po roce 1987, a k největšímu rozvoji rytmické hudby ve farnosti došlo po revoluci v roce 1989. V té době měla skupina ke dvaceti členům a to i z ekumenického prostředí. Celkem se v ní vystřídalo v průběhu let hodně přes 30 lidí.

V dnešním devítičlenném složení skupina funguje asi pět let. Působíme prakticky pouze při doprovázení nedělních večerních mší svatých jednou za tři týdny a několikrát do roka hrajeme ve Slavoňově, v Krčíně či v Oáze. I z tohoto důvodu jsme nikdy neměli potřebu se nějak jmenovat. Pouze p. Linhart nás nazýval Dvorní kapelou, takže v nouzi nejvyšší používáme toto jméno. Dále zajišťujeme i doprovázení pátečních rodinných mší svatých, s čímž nám vypomáhají i někteří nečlenové. V repertoáru máme asi 150 písniček, včetně několika vlastních. Je ovšem nutno přiznat, že v poslední době se tento seznam již příliš nerozšiřuje. Věk některých členů skupiny značně pokročil, a tak jsme moc rádi, že štafetu v loňském roce pomalu začala přebírat skupina mládeže kolem naší členky Martiny Kratěnové. Rytmický doprovod mší svatých byl vždy doménou mladé generace a podle našeho názoru k plnosti slavení liturgie už dnes rozhodně patří.