Setkávání rodin

Také chcete podpořit u vašich dětí víru v Boha a Ježíše Krista? Nechte jejich víru růst v hravém prostředí jejich vrstevníků. Tím umožníme aby se naše děti poznávaly i na jiných místech, než jen v kostele při mši. Ve svém okolí se setkávají převážně s ateistickým smýšlením. Chceme proto podpořit jejich bližší sounáležitost k církvi, rozvíjet jejich kamarádství s ostatními dětmi ve farnosti a hlavně podporovat víru v Boha ve společenství jejich vrstevníků.

Na své si přijdou i rodiče, pro které je vytvořen prostor pro společné popovídání si u kávy či čaje a upečených buchet a koláčů.

Články

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Program

Cílová skupina

Popis

Setkáváme se celé rodiny se všemi jejich dětmi, tzn. i s těmi, které nezapadají přímo do cílové skupiny – většinou jde o mladší či starší sourozence. Počítáme i s nimi. Jsme otevřené společenství a těšíme se na všechny, kteří k nám zavítají. Rodiny s menšími dětmi si můžou přijít aspoň spolu popovídat a zapojit se jen do těch aktivit, které jejich ratolesti budou zvládat. Rodiny se staršími dětmi jsou také vítány, a pokud budou mít chuť, můžou se zapojit do pomoci těm mladším.