Salesiáni spolupracovníci

Články

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Popis

Sdružení salesiánů spolupracovníků, které má své ústředí v Římě, bylo založeno Donem Boskem v roce 1876 jako třetí větev salesiánské rodiny. Dnes jsou salesiáni spolupracovníci a salesiánky spolupracovnice rozšířeni a pracují po celém světě. Je to veřejné sdružení věřících na způsob třetího řádu, podílející se na duchovním dědictví Společnosti svatého Františka Saleského, která se v církvi věnuje široce pojatému apoštolátu mezi mládeží a lidovými vrstvami. Nejvyšší autoritou Sdružení je hlavní představený salesiánů Dona Boska.

Členové sdružení organizují 1x do roka duchovní cvičení, minimálně 2x v roce duchovní obnovu, jedenkrát za rok společně se salesiánským hnutím mládeže celonárodní Salesiánský festival a místní společenství pořádá měsíční setkání, na kterých se provádí „cvičení šťastné smrti“ probírají se témata formačního plánu předkládaného provinciální radou, modlitba breviáře, vzájemné sdílení a další modlitby na úmysly celého sdružení a jejich členů.

Z naší farnosti je ve sdružení zapojeno pět lidí. Jedni manželé jsou současně členy Salesiánského hnutí mládeže, které je poloprofesionální neziskovou organizací zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, které praktikuje prostřednictvím tzv. Klubů SHM.

Zájemci o vstup do sdružení musí začít navštěvovat některé místní společenství, seznámit se s pravidly sdružení, na vlastní žádost vstoupit do předaspirantátu, po splnění určených podmínek, přestoupit do aspirantátu a po předepsané době žádají o vstup do sdružení. Po schválení a doporučení místním společenstvím, které navštěvují a následném potvrzení provinciální radou, mohou složit časné sliby, čímž se stávají plnohodnotnými členy sdružení.

Kdo chce poznat salesiánskou rodinu více, může navštívit tyto web. stránky:

V naší farnosti se též schází malá skupina mladých rodin, které mají zájem prožívat salesiánskou spiritualitu, přičemž se seznamují se spolupracovnickým prostředím blíže a pokud rozeznají své povolání,  mohou se svobodně rozhodnout pro vstup do formace.