Společenství ministrantů

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Cílová skupina

Zveme kluky se zájmem o ministrování na společné schůzky.