Setkávání rodin – články

Biblická pátrání – Svatba v Káně

5. 2. 2012

Během setkání děti pátraly po tom, zda je lidská radost pro pána Boha dostatečným důvodem k učinění zázraku. Povídali jsme si také o Panně Marii a o síle jejích přímluv.

Radost nám pomohly vyjádřit papírové masky. Děti tvořily pomocí vodových barev a nůžek. Hned na místě si pak masky vyzkoušely a připomenuly si tak období maškarních rejů.

Biblická pátrání – Pokušení na poušti

8. 1. 2012

V příběhu o pokušení na poušti jsme měli možnost vidět místo, kde Jan Křtitel křtil a také jak vypadá poušť, po které Ježíš chodil. Spolu s dětmi jsme přemýšleli o volbě mezi dobrem a zlem a zejména nad tím, co nám pomáhá vyhrát nad pokušením.

Děti se každodenně setkávání s pokušením, když se mají rozhodovat mezi hraním si a uklízením. A aby se jim dařilo lépe a radostněji uklízet stůl, vyrobily si krásné stojánky na tužky. Díky nim se lépe bude dařit udržet pořádek na stole. Mnohé z dětí se nechaly inspirovat tříkrálovou sbírkou a vyráběly si stojánky v podobě tří králů.

Biblická pátrání – Vánoční příběh

4. 12. 2011

Dnes nás doprovázela zajímavá otázka: „Jak silná musí být tma, aby zakryla světlo?“. V celém vánočním příběhu nás totiž provází motiv světla. Povídali jsme si i o tom, že v době narození Ježíše není hvězdáři popsaný žádný úkaz komety. Tu začali malíři malovat, až když na vlastní oči o spoustu let později spatřili Halleyovu kometu. Pravděpodobně šlo o konjunkci planet Jupiter a Saturn.

A protože při narození Ježíše hráli a zpívali andělé, vyrobil si každý malou harfu, na kterou skutečně bylo možné hrát.

Biblická pátrání – David a Goliáš

6. 11. 2011

Co to vlastně znamená být odvážným? A proč David zvítězil nad Goliášem? Tak to byla témata našeho setkání. Také jsme si chvíli zahráli na Davida. Sice jsme nestříleli prakem, ale fixou v ruce se děti snažily se zavázanýma očima trefit do namalované hlavy Goliáše. Trefovaly se také balónkem do plechovek – a šlo jim to velmi dobře Usmívající se.

Davida jsme si pak připomněli jako hudebníka a vyrobili jsme si nádherné tamburíny se stuhami a rolničkami.

Výlet

2. 10. 2011

Překvapivě bylo stále ještě nádherné a teplé babí léto. Sice jsme původně plánovali drakiádu, ale protože vůbec nefoukalo, rozhodli jsme se pro výlet. Společně jsme autobusem vyjeli do Zákraví, odkud nás červená značka vedla romantickým údolím plným dřevěných můstků přes potok.

Hned na začátku jsme si s dětmi zahráli „Škatulata, škatulata, hejbejte se“ a pak jsme šlapali dál. Dětem se moc líbil potok, do kterého průběžně házely kamínky a klacíky. Fotky jsou sice trochu rozostřené, protože jsme měli na focení k dispozici jen mobilní telefon. I přesto je z nich však poznat dobrodružství, která jsme překonávali. Zejména průjezdy kočárkem po můstcích z klád.

Panovala dobrá nálada, kterou nám však přerušilo vosí hnízdo. Vosy pobodaly několik dětí i dospělé. Bohužel u jedné maminky došlo k silné alergické reakci, takže musela přijet i záchranka. Nicméně vše dobře dopadlo a děti si nadšeně odnesly trofeje v podobě velkých injekčních stříkaček, které dostaly od hodné paní doktorky.

Biblická pátrání – Desatero

4. 9. 2011

Hodně jsme si povídali o jednotlivých přikázáních desatera. Pomohl nám k tomu opět film, díky kterému děti zjišťovaly, proč dal Bůh lidem desatero přikázání:

–         Aby měl lidi za co trestat? Aby lidem zkazil všechnu zábavu?

–         Nebo aby lidem doporučil, jak se chovat, aby se jim vedlo dobře?

–         K čemu jsou dobrá pravidla?

–         Proč si vlastně nemůžeme všichni dělat, co chceme?

A protože venku bylo nádherné babí léto, pustili jsme se do vyrábění ve farní zahradě. A tak jako Mojžíš přinesl vyryté desatero v kamenných deskách, i my jsme se pustili do vyrývání. Ne tedy do kamene, ale do obrázků na pomalovaných, povoskovaných a tuší obarvených papírech. Však posuďte sami, jak se dětem výtvory dařily.

Biblická pátrání – Mojžíš a vyvedení z Egypta

5. 6. 2011

I dnes si děti po promítnutí filmu poradily s náročnými otázkami:

– Koho si Bůh vybírá pro důležité úkoly?

– Proč se faraon obával izraelského lidu?

– Proč Bůh vyvedl svůj lid z Egypta?

Před vyráběním jsme si připomněli deset egyptských ran:

Krev – děti rozpouštěly červené hrudky barvy ve vodě

Žáby – názorná ukázka dětí, jak skáčou žáby

Komáři – rodiče pocítili, že komáři nejsou nic příjemného…

Mouchy – …a vlezlost much není o moc lepší

Mor a vředy jsme jen pojmenovali a raději si je neznázorňovali

Krupobití – děti vyhazovaly vysoko nad hlavu obaly z kindervajíček a plastové uzávěry lahví – a velice je to bavilo 🙂

Kobylky – všichni se vrhli na zbytky napečených buchet a koláčů

Tma – chvíli jsme zavřely oči

Pobití prvorozených – pro ochranu jsme se všichni na hřbetu ruky označili červenou barvou na připomínku označení veřejí židovských domů krví

Dnes si děti vyrobily krásné, osobité deníčky. Někteří je využily jako své prázdninové, táborové, ti menší třeba na samolepky a své malůvky… Každý podle svého uvážení. Z pevných barevných papírů si děti vyrobily desky,  na které si z barevných odstřižků nalepily obrázky. Někteří využily i kovových nýtků, díky nimž se jejich obrázky na deskách staly pohyblivými. Pak už jen stačilo desky nalepit na běžný sešit a v tu chvíli měl každý svůj originální deníček.

Biblická pátrání – Josef a jeho bratři

1. 5. 2011

Naše dnešní pátrání při shlédnutí filmu vedlo k odpovědím na tyto otázky:

– Jak žil Josef a jeho bratři?

– Co způsobuje závist?

– Jak se vyrovnat s křivdou?

– Proč si máme navzájem odpouštět?

Abychom si víc uvědomili, co je to závist, připravili jsme pro děti hru „Pošli balíček dál“. Děti si v kruhu za zvuku písničky posílaly balíček zabalený do mnoha vrstev dárkového papíru. Jakmile byla písnička přerušena, ten, kterému zůstal balíček v rukách, rozbalil jednu vrstvu. Při rozbalení poslední vrstvy se ukázal balíček bonbonů a bylo řečeno, že dotyčný je vítěz. Vítěz odpovídal na otázky, jak se cítí, zda je potěšen. Pak padaly otázky k ostatním – jak se cítí oni. Připadají si vyřazeni? Závidí? Žárlí? Nepřipadá jim to fér? Mnozí tvrdili, že jim to nevadí, ale bylo poznat, že z toho radost nemají. Avšak ve chvíli, kdy se domluvilo, že se vítěz se všemi o bonbony podělí, nálada se hned zlepšila. Tato hra dětem pomohla pochopit, že dělit se o něco působí jako pozitivní látka proti závisti a žárlivosti. Dělení nám pomáhá žít v pokoji s bližními.

Poté si děti prohlédly knihu s egyptskými malbami v pyramidách, na velkých kamenech. A tak jsme se přenesly o několik tisíc let zpátky a děti se také staly malíři kamenných maleb – tedy v našem možném měřítku. Každý si mohl vybrat kamínky různých velikostí a podle svého je pomalovat svými obrázky. Některé děti se soustředily na precizní provedení obrázků, jiné měly dobrý pocit, když jich stihly pomalovat co nejvíce :-).

Biblická pátrání – Abraham – otec národů

3. 4. 2011

Bylo krásné počasí a tak jsme naše setkání začali tentokrát venku. Dnešní téma se mělo nést v duchu absolutní důvěry v Boha. Děti si proto vyzkoušely, jaké to je druhému důvěřovat. Měly zavázané oči a nechaly se vést. Jejich provázející měl za úkol dobře informovat kudyma právě společně prochází, kde je potřeba zvednou nohu kvůli schodu, kde je třeba přelézt lavičku… S dětmi jsme si pak povídali o tom, jak bylo zapotřebí důvěřovat tomu, kdo je vedl a ve chvíli, kdy se na svého průvodce mohly spolehnout, že byla cesta i po tmě mnohem snadnější.

Po ochutnání všech napečených dobrot jsme se sešli u krátkého filmu a po něm si povídali o těchto otázkách:

– Dá se nějak ověřit, že Bůh plní své sliby?

– Kdo to byl Abram?

– Jak se Abram stal Abrahamem?

– Proč se Abrahamovi říká otec národů?

A protože Bůh slíbil Abrahamovi, že bude mít potomků jako je hvězd na nebi, vyráběly děti hvězdy se samotvrdnoucí hmoty. Každá hvězda byla jiná a kdo chtěl, mohl všechny své výtvory zavěsit na dřevěnou tyčku. Vznikla z toho krásná dekorace.

Některé děti se pustily do dekorace svíček, které nám stejně jako hvězdy září v temnotě.

Biblická pátrání – Bláznivý Noe

6. 3. 2011

Film o Noemovi nám pomohl odpovědět si společně na otázky:

– Proč Bůh seslal na zem potopu?

– Kdo to byl Noe a pro koho stavěl archu?

– Co Bůh po potopě slíbil?

Děti se pak pustily do napečených buchet a koláčů, aby nabraly síly na společné hry a vyrábění, které měly jedno společné – zvířátka.

Děti se nejprve ve skupince dozvěděly, které zvířátko mají pantomimicky předvádět a jejich rodiče měly za úkol uhodnout to. Jakmile rodiče uhodli, o jaké zvířátko šlo, vrátilo se jejich dítě zpátky do skupinky, kde se dozvědělo jméno dalšího zvířete. Některá byla na uhodnutí snadná (slon či komár), ale u pavouka jsme jim pěkně zamotali hlavu :-).

V další hře si děti vybraly obrázky zvířat z pexesa a jejich úkolem bylo napodobovat zvuk vybraného zvířete. Přitom musely sledovat ostatní děti a najít si k sobě druhého, který má stejný obrázek z pexesa. Chvílemi to v klubovně vypadalo jako opravdový zvěřinec. Děti se parádně vyřádily a pak se pustily do vyrábění.

Tentokrát měla Majka pro mladší děti připravené vyrábění zvířátek s roztahovacím tělem do harmoniky. Pro starší děti bylo připraveno mnoho šablon různých zvířat a jejich částí těla. Po vybrání si odpovídající barvy tvrdého papíru pak děti obkreslovaly jednotlivé části těla vybraného zvířete, které kovovými nýtky pospojovaly dohromady. Vznikly nádherné běhající postavy slona, velblouda…

Biblická pátrání – Adam a Eva

6. 2. 2011

Děti shlédly krátký film o Adamovi a Evě. Společně jsme přemýšleli nad otázkami jako:

– Proč Bůh stvořil Adama a Evu?

– Čím se pokazil vztah mezi nimi a Bohem?

– Jak lze napravit to, co pokazíme?

Po posilnění se napečenými dobrotami od maminek si děti zahrály „Napodobovanou“. Popovídali jsme si pak o tom, proč, jak a v čem máme napodobovat Pána Ježíše.

Mluvili jsme společně i o hříchu, jak jím kazíme svět a přicházíme o přátelství s Bohem. Hra „Hřích“ dětem pomohla trochu blíže chápat, co s námi dělá hřích. Děti měly za úkol přeběhnout přes pole, kde vládl pan Hřích. Ve chvíli, kdy pan Hřích někoho chytil, stáhnul ho do svého území a dotyčný se stal jeho pomocníkem, který také začal chytat. Postupně bylo čím dál těžší přes hříšné pole přeběhnout, protože pan Hřích už měl mnoho pomocníků. Stejně tak jako v běžném životě: máme se hříchu vyhýbat a ne se mu vystavovat s nadějí, že mu nepodlehneme.

Poté přišlo na řadu vyrábění. Motivy byly vybrány z ráje. Z rostlin děti vyráběly kaktusy, protože nám kvetou i v zimě. Starší děti se pustily do výroby pohyblivých delfínů, kteří jako živí vyskakovaly z vody…

Drakiáda

12. 9. 2010

Opět nefoukalo Zamračený. Tentokrát jsme se ale nenechali odradit. Bylo krásné teplé babí léto a tak jsme se rozhodli draky rozběhat. Sešli jsme se na louce u Penny Marketu. Nejdříve jsme si zahráli dvě hry, které nám připomněly, že dnešní občanský svátek patří Marii – tak proč si nepřipomenout i naši Matku – Pannu Marii.

V trávě byly na šesti místech položeny obrázky z Mariina příběhu. Děti měly za úkol najít všech šest obrázků a postupně je poskládat od začátku do konce. Vypadalo to jako hemžení mravenců, když se děti rozběhly na všechny strany a hledaly v trávě.

Potom si děti vyslechly krátký příběh z Mariina života. Musely dávat bedlivě pozor, kdy se v příběhu vyskytne místo se jménem „Maria“. V tu chvíli měly za úkol vstát, doběhnout ke stromu a zpět, kde dostaly želatinový bonbónek a poslouchaly, kde všude se v pokračování příběhu Mariino jméno znovu objeví.

Pěkně rozběhané se pak děti daly do rozbíhávání draků. Běhaly po pěšince od benziny k obchodu. Bylo úžasné sledovat jak hodně vysoko lze draka dostat. Občas se sice dráčci navzájem zašmodrchaly, ale hned byli na místě maminky či tatínkové a draky hned rozmotávaly. Hodně jsme se toto odpoledne nasmály a děti byly k večeru krásně unavené :-).

Setkání rodin ze dvou farností

červen 2010

Byl to báječný den. Na návštěvu do naší farnosti přijel otec Stanislav spolu s několika rodinami ze své farnosti ze Sádku. Společně jsme se prošli Klopotovským údolím. Děti nakrmily divočáky i jelena. Prošli jsme se víc než kilometr směrem ke Slavětínu. Naši procházku provázela hra, při které děti hledaly podél cesty různé obrázky, díky nimž jsme se o sobě navzájem více dozvěděli a mohli se tak i lépe seznámit.

Při návratu zpátky k divočákům na všechny čekal upečený perník a vynikající třešňová bublanina. Dospěláci si spolu ještě popovídali a děti radostně využily možnost prolézat látkovým tunelem.

Drakiáda aneb podzimní setkání

18. 10. 2009

Tak ani letos nám počasí nepřálo – pršelo a skoro nefoukal vítr. Zato listí spadalo ze stromů spoustu. A to se nám hodilo. Nejdříve jsme z listů vyrobili lodičky a zkoušeli foukáním „vyrobit“ bouřku ve vaničce. Trochu jsme si připomněli, jak se apoštolové cítili na lodi uprostřed bouře. Pak jsme vyráběli čokoládové listy. Už při jejich vyrábění se všem dětem (a věřím že i dospělým) sbíhaly sliny. Na umyté listy jsme lili čokoládu a než ztuhla, pustili jsme se do vyrábění podzimních ježků, kde jsme právě listy použily místo bodlinek. Však posuďte sami, jak se dětem povedly! A posuďte také sami, jak asi dětem chutnaly čokoládové listy :-).

Fotogalerie

Předprázdninové setkání

21. 6. 2009

Letošní předprázdninové setkání se neslo v duchu nedělního evangelia Mk 4, 35-41 (velká větrná bouře na moři). Vyšlo nám báječné počasí – ani zima, ani horko. A tak jsme si mohli užít příjemné odpoledne na farní zahradě.

Nejdříve jsme si krátce připomněli Markovo evangelium a povídali si o tom, co pro nás může být tou bouří. Zda věříme tomu, že Bůh chce pro nás to nejlepší. Někdy nás tou bouří chce něco naučit, jindy nám ji pomůže utišit. Zná nás. Zná i naše jména – a známe se my mezi sebou navzájem?

A tak si děti zahrály v kruhu s míčem „vyvolávanou“ a „chytanou“ a připomínaly si tím jména kamarádů, které potkávají v kostele na mši.

Pak jsme si vyzkoušeli, jaké to může být v bouři na moři, když jsme mávali velkou plachtou a posílali si po ní míč. Děti prolézaly látkovým tunelem a pro zpestření chytaly velkou spoustu bublin.

A na závěr děti hledaly oblázkovou cestu. Každý z nás hledá tu správnou cestu svým životem. Neznáme Boží plán. Ale když se modlíme a nasloucháme Bohu, tak nám ji postupně odkrývá. V trávě byla připravená cestička z oblázků vzdálených cca 20 cm od sebe. Děti měly zakryté oči a po hmatu hledaly jeden oblázek za druhým, až dospěly na konec připravené cestičky. A dospělí jim pomáhali, když to šátrání ručičkami bylo pro některé složité. Stejně tak, jako nám pomáhá Ježíš, když nevíme kudy kam a prosíme ho o pomoc.

Pro všechny byla na závěr připravená sladká odměna. Užili jsme si spoustu smíchu a legrace. Přijďte si i vy s námi také setkání rodin s dětmi prožít.

Fotogalerie

Kuličkiáda

19. 4. 2009

K jaru patří neodmyslitelně velikonoce, stejně tak jako v dětských hrách kuličky.

Hledání a sbírání obrázků s velikonoční tematikou a jejich poskládání chronologicky po sobě, dle velikonoční doby.

Kutálení kuliček z kopečka do krabice se 3 bránami

Klasická Kuličkiáda

A díky přítomnosti Otce Vladimíra a jeho nápadům, si děti zahrály ještě několik dalších her s kuličkami.

Adventní setkání pro malé a nejmenší

13. 12. 2008

Jen co jsme přišli do klubovny, čekalo na děti příjemné překvapení. Každé dostalo lahvičku s pomerančovým džusem. Bylo to opravdu příjemné a díky moc za to!

Tentokrát jsme si povídali o Mikulášovi. Sice trochu se zpožděním, protože se setkání muselo na poslední chvíli o týden posunout, ale bylo vidět, že to dětem vůbec nevadí J. Nejprve děti shlédly vánoční příběh, který s namalovanými postavičkami na špejlích odehrály Anička s Natálkou. Byla to povídka Vánoční blázen – příběh o bláznovi, který snil o tom, že se jednou stane moudrým. Vydal se proto za betlémskou hvězdou poklonit se novému králi, ale dary, které mu nesl po cestě rozdal nemocným a potřebným. A protože měl „prázdné ruce“, mohl nakonec pomoci Marii pochovat malého Ježíška, který mu svým úsměvem daroval moudrost, po které toužil.

Od Ireny Fišerové jsme se pak dozvěděli, kdo byla svatá Lucie a jaké pranostiky a zvyky se ke dni jejího svátku vztahují. Nakonec bylo povídání s malovanými obrázky o tom, kdo to vlastně byl Mikuláš. A protože to byl biskup, vyráběli jsme tentokrát mitry. Bylo úžasné sledovat, jak se děti zapojily do měření obvodu svých hlaviček a celého skládání mitry. Každé dítko si pak svou mitru náležitě vyzdobilo vodovými barvami a bramborovými razítky ve tvaru hvězd, stromečků, zvonečků…

Během doby, co jsme nechali barvy na mitrách zaschnout, pustily se děti do vyrábění papírových vánočních ozdob. Každé si je vybarvilo a vyzdobilo podle svých představ a nakonec jsme na ně přidělali drátěné háčky, aby je bylo možné zavěsit jako vánoční ozdobu.

Na závěr si každý svou mitru nasadil na hlavu a za svou šikovnost dostal sladkou odměnu J.

Fotogalerie

Slavíme dušičky

19. 10. 2008

V televizi, rádiu, ve škole…, všude kam se podíváte, se mluví o Hallowenu a vydlabávají se dýně. Pro nás křesťany to však je především čas, kdy vzpomínáme a modlíme se za zemřelé. S dětmi jsme si povídali o tom, proč se na hřbitovech zapalují svíčky a proč se modlíme za zemřelé. Pak si poslechly příběh svíčky, která nechtěla hořet; poznaly také, jaké to je být ve tmě a jak je důležité světlo, kterým je pro nás Ježíš Kristus a nakonec si vyzkoušely, jak je obtížné uchránit plamínek svíčky, když fouká vítr.

Potom jsme se šli zahřát do nové velké klubovny na faře. Děti si tam měly možnost vyrobit ozdoby na tužky a na pastelky ve tvaru andělíčka.

Fotogalerie

Předprázdninové setkání

22. 6. 2008

Bylo horko! Veliké horko! Ještěže je ve farní zahradě tak příjemně chladivý altán, který nám poskytl zázemí. Díky tomu jsme si báječně pochutnali na upečených buřtech a ještě jsme našli dostatek energie pro hraní si na zahradě. Majka Venclová přinesla látkový tunel a plachtu s míčem. Užili jsme si spoustu legrace, když děti prolézaly tunelem (a bavilo je to dlouho J). A hodně jsme se také nasmály při honění míče po látkové plachtě, kterou děti kolem dokola držely a míč si zvedáním jednotlivých stran plachty posílaly kolem dokola. A díky Romanovi Venclovi a ostatním dětským vydatným pomocníkům se podařilo dokonce i odplenit pískoviště.

Těšíme se na velikonoce

10. 2. 2008

S velikonocemi je spojeno spousta symboliky. Díky Ireně Fišerové a jejím obrázkům se děti (a s nimi i jejich rodiče) dozvěděly, jakou křesťanskou symboliku v sobě nesou velikonoční zajíc, slepička, vajíčko… Tentokrát jsme se kvůli opravě fary sešli v prostorách spolkového domu. V rychlosti jsme přestavěli prostory velkého sálu, aby děti seděly kolem velkého stolu a mohly si vzájemně pomáhat při slepování stojánků na vajíčka. Díky tomu, že připravené jednotlivé díly pro slepování byly dostatečně rozmanité, vznikaly pod dětskýma rukama úžasně originální stojánky. Navíc je bylo možné hned vyzkoušet, protože každý šikula dostal dvě uvařená vajíčka J. Děti se vzájemně inspirovaly a živě se při vyrábění bavily.

Fotogalerie

Adventní setkání pro malé a nejmenší

2. 12. 2007

Sešli jsme se v hojném počtu hned první den adventu a krásně jsme si ho užili. Irena Fišerová dětem vyprávěla malovaný příběh o narození Ježíška. Obrázky a povídání byly doplněné hádankami. Děti byly zaujaté a rády se pomocí hádanek zapojily do příběhu. Navíc je čekalo velmi milé překvapení – paní Fišerová napekla a nazdobila perníčky ve tvarech odpovídajících vyprávění. No které dítě by odolalo? Po jejich snězení jsme se pustili do výroby vánočních ozdob. Vykrajovali jsme ozdoby z plástů včelího vosku a pak je malovali barevnými třpytivými lepidly. A potom jsme ještě zdobili papírové koule. Děti byly ze svých výtvorů nadšené! Celé naše setkání završilo zpívání k zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu přímo před farou. Myslím, že tento začátek adventu byl zahájen ve velmi příjemné atmosféře.

Fotogalerie

Drakiáda

28. 10. 2007

Naše první setkání probíhalo za naprostého bezvětří – a vůbec nám to nevadilo J. Sice jsme se sešly jen tři rodiny s celkem sedmi dětmi, zato jsme strávili příjemné odpoledne v teple farní klubovny. A když už byla domluvená drakiáda, začali jsme vyrábět malé draky. Ještěže je v klubovně tak velký stůl. Vypadal opravdu velmi pracovně. Dráčci se opravdu moc povedli. Na každého malého šikulu čekala sladká odměna. A na závěr ještě milé překvapení od rodiny Venclových, kteří vyrobili čokoládové listy.

Fotogalerie