Mše svatá s dětským formulářem

Mše svatá s dětským formulářem se bude konat v děkanském kostele od 9:00 a to následovně:

liché měsíce – první neděli v měsíci (P. Vladimír Janouch)

sudé měsíce – druhá neděle v měsíci (P. Wieslaw Kalemba)

Zbývající neděle bude v děkanském kostele v průběhu každé mše od 9:00 připraveno malované evangelium pro děti spojené s katechezí. To probíhá na faře po dobu čtení a kázání. Ostatní části mše svaté děti prožívají se svými rodiči v kostele.