Společenství seniorů

Cílem je vytváření generační sounáležitostí s farností (aby se nikdo necítil opuštěn a sám).

Články

Čas a místo setkávání

Kontaktní osoba

Popis

Společenství je otevřeno všem zájemců z řad seniorů, všichni jsou srdečně vítáni.

Fotografie

Program

Volný (nechronologický) výčet programů schůzek s jejich moderováním (animací) pí M. Retíkovou: