Zápis PRF – souhrn, 8. ledna 2012

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Prvním bodem bylo hodnocení minulých akcí. V průběhu vznikla otázka o způsobu hodnocení pastoračních činností. Navrhováno umístění schránky v kostele na případné ohlasy od farníků.

 

Dále byla pastorační rada farnosti seznámena s faktem ukončení kolaudace fary. Nyní je aktuální otázkou výzdoba fary, zejména společenských místností, klubovny atd. 

K svátosti biřmování se v naší farnosti přihlásilo 30 lidí. První setkání je 14. 1 v 19:00 na faře. Datum biřmování je předběžně plánováno na neděli Nejsvětější trojice (3. 6.). Zodpovědní za přípravu jsou P. Vladimír Janouch a P. Wieslaw Kalemba.

Nejobsáhlejším bodem setkání byla prezentace nových stránek farnosti. Rozdělení služeb a editorů farních stránek. Dále byla PRF seznámena s pastoračním plánem diecéze.

Dalšími body jednání bylo:

Na příští PRF, která se bude konat 12. 2. 2012 bude představen návrh projektu dostupnosti fary (čipy, klíče).

AMDG

Zapsal: P. Wiesław Kalemba sekretář PRF