Setkávání nad Písmem

Od 6. 2. 2012 probíhá v naší farnosti Setkání nad Písmem. P. Wieslaw nabídl všem zúčastněným zamyslet se a vybrat téma, které budeme v příštích setkáních probírat. Přišlo cca 20 zájemců. Všechny zaujala navržená myšlenka P. Wieslawa, zabývat se projevy Ducha svatého v Písmu.

Setkání budou probíhat každé 1. a 3. pondělí od 19:00 na faře. Zveme všechny zájemce.