Zápis PRF – 12. února 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Shrnutí a hodnocení pastoračních aktivit farnosti.
 2. Výzdoba fary. Aktuální zůstává výzdoba fary, zejména společenských místností. Instalace dekorační sítě proběhne do konce února. Navrhováno umístění stropových lišt. Do 14 dní bude zpracován projekt dostupnosti fary (klíče, čipy).
 3. Svátost biřmování. Datum biřmování je stanoveno na 17. 6. při bohoslužbě v 9 hodin.
 4. První svaté přijímání. Datum stanoveno na 6. 5. Při ranní bohoslužbě od 9 hodin.
 5. Nové stránky farnosti. Byly prezentovány nové stránky farnosti, proběhlo rozdělení služeb a editorů farních stránek. Nové stránky jsou v provozu na adrese http://www.farnostnm.cz/.
 6. Postní doba. Bohoslužbou Popeleční středy vstupujeme do doby postní. Pobožnosti křížové cesty budou v každý pátek v 15:30 a neděli v 17:30. Datum a čas křížové cesty na Výrov bude upřesněn. Stejně tak forma a čas postní duchovní obnovy, kterou povede P. Timotej. Svato postní zpověď se bude konat 29. – 30. 3. čas bude upřesněn. Poprvé v naší farnosti bude probíhat postní almužna. Cíl této sbírky bude podpora „Nové naději“ a nákup ministrantského oblečení. Podrobné informace budou při bohoslužbách a na nástěnkách.
 7. Velikonoční svátky. Čas bohoslužeb bude upřesněn. Úklid kostela bude v dnech 12. a 19. 5.
 8. Umístění soch Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie bude v brzké době vyřešeno.
 9. Noc kostelů. Bude se konat 1. 6. Koordinátor P. Wieslaw Kalemba.
 10. Farní den. Bude se konat 3. 6. Program bude upřesněn. Zodpovědná osoba pí Molnárová.
 11. Farní charita. Uvažuje se o zřízení farní charity. Hledá se zodpovědná osoba.
 12. Svatojánské poutě budeme slavit ve dnech 14. – 16. 4. bohoslužbami ve Svatojánské kapli, NMn.M.
 13. Navrhováno umístění vzpomínky na děkana Štěpánka v novinách k výročí 100 let od jeho narození 29.6.
 14. Březen- měsíc knihy. Tato akce bude probíhat i v naší farnosti forma bude upřesněna.
 15. Příští setkání PRF se bude konat 11. 3. Případné připomínky nebo podněty budou přijímány do 4. 3. – e-mailem na adrese [email protected] a nově je lze vhazovat i do schránky v děkanském kostele. Jde o schránku, kam se vhazují peníze za časopisy. Bude nyní využívána zároveň a i na připomínky a náměty.

Připomínky:

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Jan Ježdík, Václav Klamta

Zapsal: P. Wiesław Kalemba sekretář PRF