Biblická pátrání – Utišení bouře

Děti prožily silný zážitek. Ohromnou bouři přímo uprostřed velké klubovny na faře. Jak se to vlastně stalo? Nejdříve jsme shlédli film a popovídali si o zázraku, který Ježíš udělal na lodi uprostřed bouře. Děti přemýšlely nad tím, co udělat, když mají strach – stejně jako učedníci nakonec dospěly k tomu, že je nejlepší zavolat někoho na pomoc, vzpomenout si na Pána Ježíše.

Mezitím rodiče na zemi v klubovně připravili velkou nádobu (velikostí jako malé plastové pískoviště). Byla naplněná vodou a přikrytá. Takže děti byly velmi zvědavé. Ještě lákavější ale bylo připravené občerstvení – čaj a bábovka. Pak už děti začaly prozkoumávat, co je v té velké nádobě. Kromě vody v ní byly i 3 lodičky.

Každé dítě dostalo dlouhé brčko, kterým nejdříve jen foukaly – při bouři se totiž nejdříve zvedá silný vítr. Už jen tento vítr si dokázal s lodičkami hodně pohrávat. A ve chvíli, kdy děti foukaly přímo do vody, zvedaly se i velké vlny. Ale to ještě bylo na prožitek bouře málo. Děti však byly dobře vybavené a měly na sobě pláštěnky. Při foukání do vody začalo totiž najednou pršet. Ve fotogalerii máte možnost prohlédnou si, jaký lijavec se spustil. A protože rodiče drželi hlučné hudební nástroje, odehrála se v klubovně velikánská bouře.

Najednou ustala. Vše se ze sekundy na sekundu zklidnilo a děti prožily náhlé krásné ticho. Stejně jako učedníci ve chvíli, kdy Ježíš utišil bouři.

Pak jsme se přesunuly k vyrábění. Děti si tentokrát vyrobily své vlastní malinké akvárium ve vetší zavařeninové sklenici, na kterou si nejdříve barvami na sklo namalovaly barevné korály a mořské rostliny.