Zápis PRF – 12. března 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Zpráva o rozpočtu za r. 2011a návrh rozpočtu na r. 2012, předpoklad plánovaných nákladů na pastorační činnost; Příjmy 2011(v tis.Kč) – Celkem 949 139 Kč, bilance o 110 méně oproti r. 2010
  Výdaje 2011 – Celkem 378 612,91Kč
  Zůstatek 425 811,11 Kč
  Plán.rozpočet na r.2012 (předběžný)
  Příjmy 2012 – Celkem  772 000,-Kč
  Výdaje 2012 – Celkem 581 000,- Kč
  Splátky půjček : 300 město + 146,6 far.Bohuslavice
 2. Zpracovat rozpis akcí farnosti a předpokládané náklady z pastorační oblasti
 3. Zápis z minula a stav akcí
  Nabídky na investice:
  3 nabídky na přístupové „zámky“ pro 2 dveře – 25-16-9 tis.Kč; předloženo k odbornému posouzení
  nabídka na katr před schodištěm v 1.NP fa Kratěna
  sítě instalace ve velké klubovně cca do 1 měsíce
  lišty realizace odvislá od finančních prostředků
  doplnit o 1 větší kytku
  Schránka na příspěvky v kostele označena
  akce Noc kostelů
  KT článek o o.Petru Štěpánkovi
  další dle chronologie
 4. Popis kostelů a shromažďování podkladů probíhá, doplní se o foto
 5. Křížové cesty probíhají
 6. Postní duchovní obnova 30.3.÷1.4.; o.Timotej OPraem, Strahov; program bude umístěn na webu a vyvěšen na nástěnce kostela
 7. Zelený Čt v 18.oo hod.; v 16.oo hod. mše klášter MB
 8. Velký Pá v 16.oo hod. děkanský kostel NT
 9. Velkopáteční křížová cesta ve 20.oo hod.; v režii mladých
 10. Bílá So – vigilie 7.4. cca ve 20.oo hod.
 11. květen lektorský kurz – je v projednávání
 12. 12.5. úklid kostela ( týden před vymetání pavučin) – prosíme o pomoc
 13. 14., 15. a 16.5. missa u sv. Jana Nepomuckého v Podskalí vždy v 18.oo hod.
 14. 6.5. – 1.sv.přijímání; týden před v Bohuslavicích
 15. Biřmování 17.6. v Ne s o.biskupem Josefem Kajnekem
 16. Příprava na výročí bitvy 1866 s obřady So 23.6.
 17. Připrava kontaktu na Duszniki Zdroj v rámci Polsko-českých dnů křesťanské kultury
 18. 27.8. je projednávána účast na AT o.biskup Jana Vokála, jedná se o jeho programu
 19. Akce ke zveřejnění a pozvání širší veřejnosti na akce farnosti do Novoměstského zpravodaje – lze sledovat a pozvat nepraktikující
 20. Ostrava Dobrovolná křesťanská poradna u Dona Bosca, Vítkovická (právníci, psycholog, etc.); Út 16-18 hod., tel. 596 626 476;
 21. Připraveno zadávání lektorské služby přes internet a spuštěno počítadlo návštěv webu
 22. Děkujeme knihovnicím a panu Retíkovi za službu, zvlášť nyní v měsíci knihy a také za ukázky oprav knih. Pokud mátě někdo knihu, kterou potřebujete opravit, můžete ji přinést paní Holé do knihovny.
 23. Rozmyslet si náměty na další pastorační akce – prosba také ke všem farníkům, aby sdělili své návrhy.

Přítomni: o.Vladimír Janouch, Marie Molnárová, Taťána Blažková, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Jan Ježdík

Hosté: Petr Kaláb

Omluveni: o. Wieslaw Kalemba

Zapsal: K.V.Nývlt