Postní duchovní obnova – program

 „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“  Jer 6,16

Pátek:

16.00 – Mše Svatá v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují

16.45 – Duchovní slovo I

17.30 – Křížová cesta

18.30 – Duchovní slovo pro mládež

Sobota:

8.30 – Mše Svatá s Ranními chválami

9.30 – Duchovní slovo II

10.30 – Adorace Nejsvětější svátosti

18.30 – Projekce filmu „ ThePassion“

Neděle:

7.30 – Mše Svatá, zakončení duchovní obnovy