Postní duchovní obnova – program

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ Jer 6,16

Program postní duchovní obnovy naleznete v akcích farnosti.