Setkání rodin s tématem velikonoc

Zveme Vás na setkání rodin s dětmi, které proběhne tuto neděli. Více naleznete v akcích farnosti.

Ve článcích setkávání rodin naleznete nový příspěvek o minulém setkání, při kterém děti zažily velkou bouři a její zázračné utišení.