Setkání rodin s tématem velikonoc

Zveme Vás na setkání rodin s dětmi, které proběhne tuto neděli (1.4.2012) od 10:00 hodin ve velké klubovně na faře. Děti se podívají na krátký film z Biblických pátrání o velikonocích. Společně s Johankou a Adamem budeme poznávat místa v Getsemanské zahradě a pátrat po významu velikonoc. Rodiče si mezitím budou mít čas spolu popovídat u kávy a něčeho dobrého – kdo stihne, může přinést buchty, koláč, perník :-). Poté bude pro děti připravena hra a následně zajímavé vyrábění.

Ve článcích setkávání rodin naleznete nový příspěvek o minulém setkání, při kterém děti zažily velkou bouři a její zázračné utišení.