Zápis PRF – 12. dubna 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Kalendář dat – domluveno zveřejnění narozenin: 14.4. o.Kalemba; 23.5. o.Janouch; nadále doplňování aktuálních akcí: poutě, posvícení…
 2. Poslední hudební doprovod rytmické skupiny „Dvorní kapela“ před jejím rozchodem – mše dne 30. 6. 2012 v 7,30 a 9,00 hod. (p.Ježdík)
 3. Kurz čtení pro lektory dohodnut na měsíc září o.Wieslaw – pí lektorka-školitelka (p.Ježdík)
 4. 9.5. úklid (pavučiny) Jan Rydlo upřesní čas a organizaci akce; v Ne 6.5. budou osloveni farníci od ambonu (o.Janouch)
 5. 12.5. v 9:oo hod. celkový úklid kostela NT a sv.Jana Nep. od 10:oo hod. ; v Ne 6.5. a budou osloveni farníci od ambonu (o.Janouch)
 6. Pouť 23.6. na Dobenín k Výročí bitvy 1866 v cca 15 hod. (čas upřesní pí Blažková – vazba na spoje) v kostele sv.Václava; k zajištění: ohlášky v NA a event.ČS, plakát (pro obce a farnosti), voják historické jednotky (Molnárová), program
  Na setkání kněží vikariátu dne 10.5. aviso akce a 14.6. pozvánka s plakátem (o.Janouch)
 7. AT na zahájení zřejmě dopadne účast o.b.Vokála (předběžně ☺) v pátek 27.7.2012 (p.Klamta)
 8. PFR konstatovala vyšší účast farníků ve Farní knihovně (FKn)
 9. K velikonočnímu triduu
  – v Zelený čtvrtek nakonec bylo účastno 12 mužů
  – Večer na křížovou cestu na Výrov dobré počasí, za průběh vyslovuje PFR poděkování mladým organizátorům (PFR)
 10. 5.5. bude v 8:30 hod. Svátost pokání (sv. zpověď) pro děti k 1.přijímání (o.Janouch)
 11. 27.4. bude organizováno rozloučení se zimou na Malecí („malé čarodějnice“) – org.skauti, Hylský, Janáčkovi (o.Janouch)
 12. 20.4. setkání vikariátní mládeže; org.o.Kalemba (o.Janouch)
 13. Farní den od 10:oo hod.; Výseč programu 14:3o ÷16:oo hod koncert; 12:30÷14:oo hod prohlídka kůru
  pro mokrou variantu – stany (skautský) a od AT p.Hojný (o.Janouch, pí Molnárová, p.Hojný)
 14. Přespání na faře 24.÷25.6.
 15. 1.6.2012 Noc kostelů – Kostel Nejsvětějš trojice: 16:oo hod.bohoslužba; dětský program pí Frídová, 19:3o koncert varhany a Paleček (pí Kožnarová) + přidaná informace: 1.6.2012 Noc kostelů – Černčice: zaměřeno na mezigenerační vztahy – prarodiče a vnuci
 16. Biřmování (o.Janouch)
 17. Příští PFR zasedá 27.5. v 19:oo hod.
 18. Vyzvat farníky k účasti na PFR např.v září (pí Blažková); dříve mohl kdokoliv a kdykoliv z farníků přijít na zasedání PFR (p.Nývlt)
 19. Svatodušní vigilie 26.5.v So
  („povinné“ doporučené pro biřmovance, „svátek světel“, o.Kalemba) (o.Janouch)
 20. Stav zajištění čipy-klíče (chip-key) s p.Kmoníčkem  (o.Janouch)
 21. Nástěnka mladí výhledově na zadním sloupu na pěn.PS desce  (o.Janouch)
 22. propadá se a vrže podlaha mezi lavicemi přibl.4.÷5.lavice v „mužském koutu před sv.Josefem (pí Molnárová); oprava
 23. Dotaz na nepořádek, vystěhování barokní lavice etc. a  zablokování levé galerie v kostele NT; archiváři si vybírají, o co budou mít zájem a uloží si v OkA v Náchodě ( zůstane v majetku farnosti); bohužel, takže se jim to podařilo (p.Nývlt)
 24. Čtení zápisu na nedělních mších (pí Blažková)

 Chvála Kristu!

Zapsal: K.V.Nývlt

Přítomni: o.Vladimír Janouch, Marie Molnárová, Táťána Blažková, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Jan Ježdík; Václav Klamta;

Omluveni:  o. Wieslaw Kalemba