Vikariátní setkání mladých

V dubnu proběhlo v naší farnosti vikariátní setkání mladých. Bliží informace naleznete v článcích Spolča.