Zápis PRF – 27. května 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly shrnuty a zhodnoceny dosavadní pastorační aktivity farnosti a také blahopřání p. Janu Ježdíkovi k 50 narozeninám – vyprošujeme mu hodně Božího požehnání.

Dalšími body jednání bylo:

  1. Noc kostelů. Děkujeme za přípravu.
  2. Farní den. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci.
  3. Svátost biřmování. Datum biřmování je stanoveno na 17. 6. při bohoslužbě v 9.00 hodin. Přípravu slavností a doprovodních akci mají na starosti biřmovanci. Zodpovědná osoba P. Wieslaw
  4. Vzpomínka na oběti války roku 1866 se bude konat 23.6 v 18.00 v kostele sv. Václava na Dobeníně. Přípravou je pověřené „spolčo“ starší mládeže.
  5. 23.6 v 9.30, se v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uskuteční kněžské svěcení jáhna Filipa Foltána. Na tuto slavnost jsme všichni zváni
  6. 24-25. 6. – přespání na faře pro děti končící školní rok. Podrobné informace budou upřesněny.
  7. Akademické týdny – program dle letáků.
  8. Lektorský kurz – se bude konat v září. Podrobný program bude upřesněn. Zodpovědné osoby p. Jan Ježdík a P. Wieslaw Kalemba.
  9. Projekt „otevřená fara“. Práce nad systémem čipů trvají.
  10. Postní almužna – celková částka činí 4819 Kč, podle počtu bylo rozebráno 70 kasiček vrátilo se pouze 19!!! Podrobné vyúčtování k nahlédnutí ve farní kanceláři.

Kromě hlavního bodu jednání vyniklo několik zajímavých nápadů a připomínek:

Důležité upozornění:

Zapsal: P. Wieslaw Kalemba

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Jan Ježdík

Omluveni: Václav Klamta