Kaple Panny Marie Prostřednice všech darů a milostí

Provodov-Šonov 26

50°22’40.86″N, 16°06’56.72″E

V roce 1995 byla v malé šonovské chaloupce Schönstattských sester Mariiných, působících a pracujících mimo Provinční dům v Rokoli, zřízena domácí kaple, s přístupností veřejnosti při bohoslužbách a společných modlitbách. Sestry pracují v provodovské škole, jako vychovatelky a učitelky a podílí se i na volnočasových aktivitách školáků. Sestra Karla působí zároveň jako zástupkyně ředitelky. Mimo školu ve vyčleněné dny sestry navštěvují nemocné s Eucharistií.

Kaple domku byla vysvěcena 1.3.1996 o. Janem Linhartem z pověření o. biskupa Karla Otčenáška.

Konstatujeme, světsky vyjádřeno, že v tomto místě působí „Genius loci“. Proč? Na bývalém benediktinském zboží, v této vesnici. Matka jednoho z kněží se narodila a vyrůstala v této chaloupce, aby ji po řadě let získaly sestry, opravily a vybudovaly v ní kapli, místo modlitby. Nelze nezmínit i solidární pomoc jiných při stavbě. Duchovní svět říká, zde působí Bůh.

Příchozí vítá před domem kaplička z kmene lípy se sochou Panny Marie.

Kaple v domě má hned tři prvenství. Je nejmladším stánkem Božím, nejmenším a v zimě nejteplejším ve farnosti.

Vybavení kaple je zcela originální, vše z invence a vlastní práce sester Karly a Lucie. Výtvarné nadání sestry Lucie promítnuté do liturgického vybavení a devocionálií navíc kultivuje chrámek esteticky tak, jak tomu vždy bývalo při budování domu Božího. Můžete zde vidět nejkratší vyobrazení křížové cesty – z důvodu malých prostor je zde pouze 1. a 15. zastavení – od odsouzení ke vzkříšení. Svatostánek zdobí keramický reliéf Božího srdce. V čele kaple se také nachází keramická plastika Panny Marie s Ježíškem v náručí a dřevěný kříž se zvláštní symbolikou. Jde o Kříž jednoty.

Nepomineme ani obraz sv. Anežky a originální liturgické předměty na obětním stole.

V letním období, za pěkného počasí, bývá mše svatá sloužena v zahradě na kamenném oltáři pod jabloní – v tzv. „Šonovské katedrále“.

Díky otevřenosti sester kaplička žije. Zmíníme jen několik čísel z malé statistiky. Za těch 17 let do r. 2012 zde bylo odslouženo na 1446 mší a každou neděli se 5200 krát vydala Nejsvětější svátost se sestrami na cestu k nemocným. O soužití občanů se sestrami, s jejich kaplí a s Pánem svědčí zde konané křty, svatby – stříbrné, zlaté a dokonce i jedna diamantová. K tradicím večerních mší svatých patří i milá pozornost – rozdávání čerstvě upečeného domácího chleba s oříšky.

Karel V. Nývlt, sestry Karla N. a Lucie J.


Kaple je přístupná po obřadech a nebo po dohodě se sestrami.

Umístění budovy