Farní snídaně a seznámení se želvou Loudalkou

První setkání po prázdninách jsme zahájili společnou snídaní. Příjemně jsme si u ní popovídali. Bylo milé, kolik přišlo hladovců Mrkající.

Tento školní rok nás bude provázet želva Loudalka. Bude nám pomáhat rozumět tomu, co se vše odehrává při mši svaté. Děti se nejdříve seznámily s opravdovou živou želvou, kterou přinesla Hanka Ježdíková. Díky ní se dozvěděly, jak se želva chová, co jí, co má ráda a co nemá ráda. Pak si trochu zacvičily, aby si pak v klidu vyslechly příběh, ve kterém želva Loudalka zjišťovala, co je to vlastně úkon kajícnosti. Chvíli si pak o tom ještě povídaly a pak se pustily do vyrábění papírové želvy, která umí „opravdově“ pomocí provázků lézt. Děti byly nadšené a všichni se těšíme na další setkání.