Biblické hodiny a katechismus

Po prázdninách vás zveme na pokračování Biblických hodin, o které byl před prázdninami velký zájem. Tentokrát budou orientovány na Nový zákon. Biblické hodiny jsou otevřeny i široké veřejnosti. Budou probíhat každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 19:00 hod. ve velké klubovně na faře.

Nově jste zváni také k poznávání katechismu. Katechismus bude probírán každé 2. a 4. pondělí v měsíci – opět od 19:00 hod. ve velké klubovně na faře.