Farní snídaně a seznámení se želvou Loudalkou

V akcích farnosti se dozvíte o farních snídaních a v článcích společenství rodin se dočtete o nových setkávání rodin s dětmi, při kterých nás bude v tomto školním roce provázet želva Loudalka. Díky ní se děti budou hravou formou seznamovat s průběhem mše svaté. Naleznete tam také jak probíhalo první setkání po prázdninách.