Farní snídaně a seznámení se želvou Loudalkou

První setkání po prázdninách jsme zahájili společnou snídaní. Příjemně jsme si u ní popovídali. Bylo milé, kolik přišlo hladovců Mrkající. Rádi bychom v těchto farních snídaních pokračovali. Zveme proto farníky, aby s námi strávili příjemné chvíle u společného jídla každou první neděli v měsíci po dětské mši (od 10:00). Vítáme také jakékoliv kulinářské výrobky – od jednoduchého perníku po různé speciality Usmívající se.

Zveme vás opět v neděli 7. 10. 2012. Kdo bude mít zájem, může pak zůstat spolu s rodinami s malými dětmi a třeba i pomoct při hrách či vyrábění. Školní rok jsme totiž zahájili spolu se želvou Loudalkou, která nás bude provázet až do dalších letních prázdnin. Bude nám pomáhat rozumět tomu, co se vše odehrává při mši svaté.