Vikariátní setkání mládeže

Zejména mládeži je určeno podzimní vikariátní setkání, uskuteční se 13. října v Josefově.