Zápis PRF – 14. října 2012

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 14.10. 2012 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

  1. Lektorský kurz – bude se konat v říjnu. Organizační setkání se uskuteční 20.10 od 18:30 ve velké klubovně na faře. Padl návrh na pravidelné setkávání v 2. sobotu v měsíci.
  2. Katecheze pro SŠ mládež bude probíhat ve čtvrtky v 19 hodin.  
  3. Setkání nad katechismem (pro dospělé) bude probíhat každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 19 hodin ve velké klubovně na faře.
  4. Katecheze pro mládež – budou probíhat v sobotu od 18.30 hodin. Termíny a témata budou zveřejněna na nástěnce. První setkání bude v listopadu
  5. Svátost pomazání nemocných – tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Může se udělovat jak jednotlivým osobám (např. doma či v nemocnici), tak společně při bohoslužbě. V listopadu bude vyhlášen termín udělování této svátosti.
  6. Proběhly diskuse nad pastoračním plánem farnosti na příští rok 2012- 2013. Pokud by měl někdo nějaké nápady či připomínky, jsou vítány. Sdělit je můžete přímo kněžím či je vhodit do schránky v kostele.
  7. Formační setkání ministrantů – Zůstává 2. neděle v měsíci po dětské mši v 10.00 na faře.
  8. Farní snídaně – setkání jsou otevřeny pro všechny. Navrhováno vytvoření odděleného plakátku od Setkávání rodin.
  9. ČIP –už je vyroben dolní katr, bude on umístěn před schodištěm. Bude vytvořen seznam pro přebírání čipu s podpisem. Čipem bude se otevírat: hlavní dveře, katr dolní před schodištěm i katr horní s přístupem do kuchyňky.

Mimo hlavních bodů jednání:

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Václav Klamta, Luděk Hojný

Omluveni: Jan Ježdík, Karel Nývlt