Zápis PRF – 9. září 2012

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 9.9. 2012 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny prázdninové pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

  1. Slavnost sv. Václava– slavnostní mše svatá se bude konat 28. 9. v 10 hodin na Dobeníně.
  2. Katecheze v novém školním roce budou probíhat podle rozvrhu.
  3. Katecheze pro SŠ mládež bude probíhat ve čtvrtky. První setkání se uskuteční 4.10 v 18:00 na faře.
  4. Lektorský kurz– bude se konat v říjnu. Organizační setkání se uskuteční 20.10 od 18:30 ve velké klubovně na faře.
  5. Setkání nad katechismem (pro dospělé)- bude probíhat každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 19 hodin ve velké klubovně na faře. První setkání se uskuteční 8. 10.
  6. Katecheze pro mládež– budou probíhat v sobotu od 18 hodin. Termíny a témata budou zveřejněna na nástěnce.
  7. Svátost pomazání nemocných– tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Může se udělovat jak jednotlivým osobám (např. doma či v nemocnici), tak společně při bohoslužbě. Nedělní kázání v říjnu budou zčásti věnována přípravě k této svátosti. Datum svátosti bude upřesněn.
  8. Proběhly diskuse nad pastoračním plánem farnosti na příští rok 2012- 2013. Pokud by měl někdo nějaké nápady či připomínky, jsou vítány. Sdělit je můžete přímo kněžím či je vhodit do schránky v kostele.
  9. Formační setkání ministrantů– probíhají diskuse nad vhodným termínem pro tato setkání. O podrobnostech budete informováni. Děkujeme moc p. Luďkovi Hajnému za kompletaci ministrantských obleků v sakristii děkanského kostela.
  10. Kancelář akademických týdnů od měsíce září bude přesunuta do 1. patra farní budovy – místnost naproti kapli.

Mimo hlavních bodů jednání: