Plnomocné odpustky v Roce víry

V Roce víry lze získat mimořádné plnomocné odpustky, podmínky naleznete na stránkách biskupství. Tam také naleznete aktualizovaný seznam míst, na které se váží.