Vedoucí skupinek pro Tříkrálovou sbírku

V rámečku napravo si, prosíme, povšimněte důležitého upozornění ohledně tříkrálové sbírky.