Společenství seniorů má za sebou jeden rok činnosti

Na začátku jsme se domluvili, že celoročním tématem bude naše snaha žít pokojně. Vodítkem nám bylo deset rad od papeže Jana XXIII.

Cílem našeho setkávání je vytváření generační sounáležitosti s životem ve farnosti. Někteří z farníků jsou už omezeni v pohybu a nemohou na setkání přijít. Mají radost, když je navštívíme a sdílíme spolu i to, čeho se nemohou zúčastnit.

Podle možnosti se snažíme také pomáhat tam, kde naše síly stačí, např. konkrétní pomoc jedné mladé rodině.

Scházíme se pravidelně o druhé středě v měsíci v 16.00 hodin ve farní klubovně. Program našeho setkání vypadá takto:

Většinou se rozvine debata o tom, co nás zaujalo. Naše vzájemné sdílení, svědectví, osobní zkušenosti probíhají už při čaji a moučníku a čas obvykle rychle uplyne. Většina z nás potom pokračuje účastí na mši svaté v 18.00 hodin.

Společenství je otevřené pro všechny, kdo chtějí vytvořit farní rodinu a společně sdílet radosti i starosti seniorského věku.