Kaple Panny Marie

Spy (místní část města Nové Město nad Metují)

50°19’54.790″N, 16°9’14.145″E; nedaleko konce cyklotrasy KČT č. 4059

Postavena na horním okraji levého břehu údolí Janovského potoka u bývalého rybníčku poblíž návsi a to v těsném sousedství objektu někdejší školy.

Prostá stavba s půlkruhovým presbytářem, přístavkem sakristie a skromným vybavením. Dle záznamu o vysvěcení a ostatků z menzy, lze soudit na dokončení stavby přibližně v blízkosti r. 1899.

Oltář s hlavní sochou Panny Marie a bočními soškami sv. Jana Křtitele a sv. Petra, kůrek s malým harmoniem, nahoře zvonek z r. 1946 od zvonaře Manouška. Oplocení se zdí je z roku 1937 – kam byly vsazeny dobové materiály.

Oprava kaple mj. v r. 1972 a 1976.

K. V. Nývlt


K nahlédnutí zejména při májových bohoslužbách (před a po nich).

Umístění budovy