Kaple sv. Barbory

Nové Město nad Metují, Rezek

50°20’47.983″N, 16°10’19.188″E

V místě léčivého pramene byla r. 1736 vybudována kaple sv. Barbory a následně i vzdušné a vanové lázně Rezek. Sv. Barbora, patronka horníků – viz blízká Mertova díra (malý stříbrný důl) v nedalekém Klopotovském údolí a těžba železné rudy v okolí (sv. Barbora i v nedalekém dřevěném kostele sv. Jana Křtitele ve Slavoňově /kulturní památka České republiky/).

Barokní stavba kaple byla financovaná správcem Göstlem a shledáváme zde obdobný charakter a prvky jako kostelíku sv. Jana Nepomuckého. Je tudíž víc než pravděpodobný původ ve stejném staviteli. Obdobný půdorys, ozdobné prvky a jeden z těch mohutnějších a odlišných jsou vyžlabená nároží. Svatyně je postavena přímo na prameni léčivé vody, která je dodnes rozváděna do okolních domů a objektu lázní, místa dřívější letní rekreace významných českých postav.

Sv. Barbora na oltářním obrazu zobrazena jako ctitelka Eucharistie. Po stranách svatý Ignác a zde častěji ctěný sv. František Xaverský. Pod oltářem studánka, jejíž hlavní proud je dnes veden mimo kapli. Barokní kazatelna a malé varhany na kůru (při opravě varhan na přelomu tisíciletí zachován původní materiál i původní výrobní technologie a prvky), t. č. v chrudimském muzeu. Ve zvoničce původní malý zvon s reliéfem sv. Jana Nepomuckého.

Kaple byla v průběhu let několikráte, až dodnes, sisyfovsky opravována.

V r. 1934 obnovena štědrostí p. J. Bartoně-Dobenína.

Nyní zde opět probíhá postupná oprava interiéru, stále trpícího zvýšenou vlhkostí a to jako letitá daň za originalitu studánky pod oltářem –realizovanou myšlenkou pí Göstlové.

Sv. Barboře a její vodě, nazývané též Barborka, je přičítána řada uzdravení.

Jan Voborník o ní také napsal z toho, co se jí přičítalo:

„Rezecká pouť toť první trh na nevěsty v našem kraji, neboť sotva se jaro doopravdy otevře a mocnější paprsky sluneční naplní okolí vůněmi květů a ptačími zpěvy, rozraduje se i kaplička v Rezku a slaví svůj svátek. … Co národa se tu sejde. … A svatá Barbora mladým lidem rozumí a za jedinou jen trochu slušnější svíčičku ochotně vyhoví, srdíčko najde…“

Je třeba upozornit na zajímavou sochu Kristova utrpení Ecce homo v zatáčce cesty pod Rezkem.

K. V. Nývlt


Bilance škod: Vlhkost průběžně působící na nástroj, mobiliář i vlastní stavbu, 2 rekvizice zvonů, nyní bez nástroje, nedokončené opravy.


K nahlédnutí při větrání v letních měsících a při Rezecké pouti, je-li konána – tj. čtvrté neděli po velikonocích (před a po bohoslužbě).

Umístění budovy