Kaplička čtrnácti svatých pomocníků (spomocníkův) v nouzi

Nové Město nad Metují

50°20’26.46″N, 16°09’38.28″E

Kaplička starého původu stojí na jihovýchodním okraji rovinné loučky přiléhající k hradnímu příkopu rozvalin hradu Výrova na straně jedné a dotýká se zářezu staré úvozové cesty vedoucí z Klopotovského údolí, resp. od řeky Metuje, na straně druhé. Soudí se, že zasvěcení vypovídá i o jejím stáří, stejně jako zdivo její.

Ke zmíněnému umístění kapličky u obtížné úzké a strmé vozové cesty se nabízí myšlenka potřeby pomoci v nouzi u lidí dříve tu jezdících a putujících, jež mohla vést až k jejímu postavení.

Pokud známo r. 1938 kaplička rozsáhleji opravena a dále opět opravena až r. 2002 obcí, v návaznosti na pořízení nové výmalby z aktivity novoměšťačky V. Kozákové, navazující na její školní práci.

Čtrnáct pomocníků v nouzi je název různorodé skupiny světců. Je domněnka, že jejich kult vznikl v Německu. Úcta ke 14 pomocníkům v nouzi se objevuje již od 9. století. A její rozšíření ve 13. a 14. století souvisí s tehdejší dobou rozvratu, válek a epidemií. Ve 14. století již byli uctíváni také v Řezně.

Do této skupiny světců patří: sv. Achác, sv. Barbora, sv. Blažej, sv. Cyriak, sv. Dionýsius, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Kryštof, sv. Markéta, sv. Pantaleon z Nikomed a sv. Vít, často uváděných v jiných tvaroslovných a jazykových názvech. Podle Anselma Grüna má úcta ke čtrnácti sv. pomocníkům svůj původ v dobách velkého soužení, hladu, válek a morových epidemií.

A je to právě Anselm Grün, kdo svou filosofií stran 14 pomocníků, ovlivnil výtvarný přístup V. Kozákové k nové výmalbě.

V sousedství kapličky stojí dřevěné Velkopáteční kříže – na Velký pátek tu vznikla, z aktivity mladých z CŘK na připomínku Kristova utrpení, místní tradice křížové cesty s nesením kříže od kostela Nejsvětější Trojice, provázeném modlitbami při 14 zastaveních.

Hrad Výrov sám není dobře časově zařaditelný. Orientačně okolo 14. století. Jedna písemná zmínka je z r. 1484, ale již do začátku 16. století hrad zpustl.

Stal se však románovým dějištěm Jiráskova díla Husitský král a je opředen pověstmi (např. černý pes s plamennýma očima).

Dnes je z Juránkovy vyhlídky, na něm umístěné, krásný výhled na historickou část Nového Města nad Metují. Vidět jsou čtyři domy Boží: děkanský kostel Nejsvětější Trojice, kostelík sv. Jana Nep., zámek v němž je kaple sv. Kříže, klášterní kostel narození PM a to, co dnes již možné vidět není, než duchovním zrakem, kostel sv. Salvátora. Za zády přitom máte kapličku 14 pomocníků.

Karel V. Nývlt


Prohlídka je možná přes mřížku kdykoliv.

Umístění budovy