Věcný slovník

cibule
věžní báň ve tvaru cibule; střecha v podobě báně, kterou bývají zakončeny věže
CČS
Církev československá, od r. 1939 CČM, tj. Církev českomoravská, po válce opět CČS, od r.1971 CČSH
CČSH
církev československá husitská
edikula
architektonické orámování dveří, oken, výklenků, oltářních obrazů.
JBD
Josef Bartoň-Dobenín český průmyslník, druhdy i rytíř – pozn. viz tzv. Bartoňovská kaple (1. vlevo – kaple sv. Anežky České /do r. 1989 Bartoňů z Dobenína/) v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze; nyní zde v Novém Městě nad Metují potomci – Josef Marian Bartoň Dobenín etc.
kazatelna
vyvýšené místo v kostele, odkud kněz přednáší kázání. Schodiště vedoucí ke kazatelně se nazývá řečiště; kazatelny se v katolických kostelech, na rozdíl od některých evangelických, dnes již většinou nepoužívají
lizéna
svislý pruh zdiva podobný pilastru, bez patky a hlavice
Loreta
napodobenina kaple z basiliky města Lorety v Itálii (podle legendy anděly přenesený domek Panny Marie z Nazareta ve Svaté zemi)
lucerna
laterna (lat. svítilna)
okrouhlý nebo polygonální věžovitý nástavec s okny nebo sloupky na vrcholku kupole nebo věže s bání
makovice
kulovitá, obvykle dutá a kovová, často zlacená ozdoba na vrcholku věží a vížek
mansarda
podkrovní místnost s jednou nebo dvěma zešikmenými zdmi v horní části v užším významu (pravá mansarda) jen v domě s mansardovou střechou, jinak se pravá mansardová střecha vyznačuje právě tím, že už i její spodní část ustupuje za rovinu fasády; mans. střecha – podlomená resp. zalomená střecha dvojího tvaru s rovinami dvou nestejných sklonů
manuál
klaviatura (klávesnice) hudebního nástroje
menza
oltářní stůl
ostrev
odvětvená kláda
pilastr
architektonický prvek vystupující ze stěny v podobě sloupu nebo pilíře, sloužící k dekorativním účelům
predela (od 13. stol.)
nosný článek mezi oltářní menzou a retáblem
predikát
přídomek – součást šlechtických jmen
prospektový
prospekt – je to vlastně průčelí varhanní skříně, často umělecky provedené, aby působilo jako výtvarná součást interiéru; prospekt nástroje je většinou sestaven z jednoho nebo několika polí ozdobných píšťal; dobré varhany mají většinu těchto píšťal funkčních, ale existují i nástroje, kde všechny prospektové píšťaly jsou jen nehrajícími atrapami
retábl
retabulum neboli retábl je oltářní nástavec obsahující sochy, reliéfy či obrazy
ŘKC
římskokatolická církev
sanktusník
malá a štíhlá věžička, nacházející se zpravidla na hřebeni střechy presbytáře kostela zhruba nad hlavním oltářem, méně často (především u staveb z období pozdní gotiky) též na hřebeni střechy hlavní lodi; ve vížce je (případně původně byl) zavěšen malý zvon, používaný při zpěvu Sanctus a při pozdvihování
stipes
podstavec menzy oltáře
šambrána
architektonický prvek, používaný v klasické řádové architektuře k orámování oken či dveří; je zpravidla plastická, profilovaná, orámovaná lištou či jednoduše plochá
špaleta (z ital. spalletta, okenní výklenek)
vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně i oblouku; svislé plochy se nazývají ostění, dolní plocha parapet, horní díl tvoří rovné nadpraží či klenba
tabernákl
zdobená skříňka (v katol. kostelích) na oltáři k uchovávání eucharistie, zpevněný svatostánek