Svátost pomazání nemocných

Svátost bude udělena v neděli 17. února na mši od 9:00 hod. v děkanském kostele. Přítomni budou oba kněží. Tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Prosíme dobrovolníky, kteří by se nabídli pro dovezení a přivezení potřebných, kteří tuto svátost potřebují a nemají běžně možnost se na tuto mši dostat.