Zápis PRF – 20. ledna 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 20. 1. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný

Nepřítomní: Václav Klamta

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

 1. Doporučení pana biskupa Jana týkající se upřednostnění ministrování mladých mužů, které pomáhá probouzet a vnímat volání ke kněžskému povolání. V této souvislosti projednávání názoru pana biskupa vztahující se k ministrování děvčat, zejména v období, kdy přestávají být dětmi a stávají se ženami. Bližší informace v případě zájmu o pochopení souvislostí můžete získat u pana faráře.
 2. Tříkrálová sbírka – Děkujeme organizátorům a všem účastníkům Tříkrálové sbírky, kterým se podařilo vybrat 199.489,- Kč.
 3. Ekumena – byl zhodnocen přínos setkání v rámci týdne modliteb. Pro příště navrženo, aby se při programu využily náměty ze světového dne modliteb.
 4. Lektorský kurz proběhne třetí sobotu v únoru 16. 2. 2013 v 18:00. Jsou zváni všichni, kteří svou službou pomáhají a chtějí pomáhat při mších. Osobně budou mailem osloveni aktivní lektoři – zajistí Jan Ježdík.
 5. Setkání akolytů se bude konat v sobotu 23. 2. 2013 od 9:00.
 6. Svátost pomazání nemocných bude udělena v neděli 17. února na mši od 9:00 hod. v děkanském kostele. Přítomni budou oba kněží. Tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Prosíme dobrovolníky, kteří by se nabídli pro dovezení a přivezení potřebných, kteří tuto svátost potřebují a nemají běžně možnost se na tuto mši dostat.
 7. Návrh rekonstrukce ozvučení mluveného slova v děkanském a klášterním kostele – p. Ježdík připraví návrh, který by se mohl realizovat po splacení dluhu, tj. za 2 roky.
 8. Příprava na svátosti – od 10. 2. podle dopisu, který rodiny dostaly.
 9. Byl domlouván termín postní duchovní obnovy – předběžně by mělo jít o 4. víkend postní doby.
 10. Projednávali jsme možnosti nákupu nových knih do farní knihovny a realizaci Měsíce knihy v březnu.
 11. Farní snídaně – zveme vás každou 1. neděli v měsíci na setkání u společné snídaně, která se koná od 10:00 na faře. Je určena pro každého z vás. I společné sdílení je součástí křesťanského života. Využijte této příležitosti a přijďte mezi nás.
 12. Na farní snídani pak navazuje setkávání rodin s dětmi. Tady bychom rádi oslovili zejména rodiče. Zamyslete se nad tím, jak je důležité, aby se děti spolu setkávaly a prožívaly život ve společenství. Pokud chcete, aby se po celý svůj život rozvíjely ve víře, je potřeba začít budovat vzájemné vztahy křesťanského života už v průběhu dětství. Nepodceňujte to a zkuste přijít třeba aspoň párkrát do roka.
 13. Seznámení se s pastoračními aktivitami biskupství pro tento rok – zveřejnit na webu farnosti (zajistí pí Blažková).
 14. 3. farní den se bude konat poslední neděli v květnu – 26. 5. 2013