Přednáška pro manžele

Proč si někdy nerozumíme a jak spolu dobře vycházet

Pro zájem bude minulá přednáška z velké části připomenuta. Více se však přiblížíme k řešením a odpovědím: „Co s tím ale můžu dělat?“

Na přednášce spojené s videoukázkami se dozvíte:

Kdy: 17. 2. 2012 v 16:00 hod.
Kde: farní klubovna
Přednáší: Táňa Blažková