Postní duchovní obnova

Pátek 15.03.2013

16.00
Mše Sv. – děkanský kostel
První katecheze – téma: „Obnova křestních závazků“
18.30
Katecheze pro mládež – fara (velká klubovna)

Sobota 16.03.2013

09.00
Společná modlitba – kaple fara
Druhá katecheze: „Půst, modlitba a almužna ve vztahu k obnově křestních závazků“
11.00
Povídání u čaje – farní klubovna
11.45
Polední přestávka
14.00
Odpolední kafé (čaj) – fara klubovna
14.30
Třetí katecheze: „Prožívání křesťanského života účastí na trojím Kristově úřadu – kněz, prorok a král“
16.00
Mše Sv.

V sobotu od 09.00–15.30 Adorace NS v kapli na faře

Po celou dobu duchovní obnovy možnost svátosti smíření

Povede nás P. Martin Sklenář

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jan 8,11