Zápis PRF – 14. dubna 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

konané dne 14. 4. 2013 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Jan Ježdík, Karel Nývlt, Luděk Hojný

Nepřítomni: Václav Klamta

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti a poblahopřáno P. Wieslawovi k narozeninám.

Hlavními body jednání byly:

 1. Zelený čtvrtek – biskup Jan zdůraznil, že ministrování je důležité pro formaci chlapců, pro které je důležité být tak blíže kněžské službě. (upřednostňovat ministrování kluků)
 2. Tříkrálová sbírka – Charita pro naši farnost počítá s možností cílené humanitární pomoci v případě akutní potřeby.
 3. Setkání lektorů bude opět 20. 4. 2013 v 18:00 hod.
 4. První svaté přijímání – navrhovaný termín 9. 6. 2013 (bude dětská mše s rytmickou hudbou) –upřesní pan farář v neděli 21. 4.
 5. Farní snídaně – srdečně zveme farníky ke společnému posezení 5. 5. 2013 od 10:00.
 6. Noc kostelů – 24. 5. 2013 od 16:00 do 22:00 hod. Připravuje se program pro děti od 17:00-18:00, bude zpívat Paleček + další sbor bude upřesněn; provádění kostelem s výkladem; promítání (?). Podrobné informace budou od května na letácích a na webu farnosti.
 7. Farní den 26. 5. 2013 – 9:00 mše, od 10:00 na farní zahradě, posezení u kávy a čaje, oběd – guláš, prohlídka kostela (vnitřek) se zaměřením na Nejsvětější Trojici do 12:30, od 12:30 Brno Gospel choir – vystoupení od 14:00; občerstvení; divadelní představení mládeže od 16:30
 8. Přespání školních dětí na faře 22. 6.-23. 6. – P. Kalemba zajistí program.
 9. Sv. Jana – mše v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. 5. v 18:00, 16. 5. v 18:00, 17. 5. v 16:00.
 10. Navrácení (restituce) movitých věcí (sochy, obrazy, vzácné tiskoviny) – dát na web výzvu + nástěnka + ohlášky. Pokud by si někdo na někoho, na něco vzpomněl, dát podnět panu faráři.
 11. Vigilie seslání Ducha svatého – v sobotu 18. 5. nebude mše svatá s nedělní platností, ale vigilní mše svatá kolem 22:00 hod. v Krčíně s ohněm – P. Kalemba.
 12. P. Janouch odpoví na e-mail se žádostí o opravu kříže na hřbitově ve Václavicích.
 13. Rok 1866 – bitva na Dobeníně – akci přesunout na neděli (v sobotu je slavnost v Trutnově, kde budou všichni vojáci v dobovém oblečení). Mše sv. 23. 6. v 15:00 ve Václavicích. Sraz na pěší pouť bude u kláštera cca v 11:30 – upřesní P. Kalemba – bude vyvěšeno na webu.
 14. Příští pastorační rada bude 19.5.