Slavnostní ukončení katechetického roku

Pro školní děti se ve dnech 22.-23. 6. uskuteční akce spojená s přespáním na faře. Program bude plný překvapení: hry, plavba po Metuji, stezka odvahy, opékání na farní zahradě, pohádka na dobrou noc… (vše podle toho, co umožní počasí).