Náboženská výchova na školách a na faře ve školním roce 2013/2014

Pro usnadnění plánování aktivit a kroužků v novém školním roce najdete rozvrh hodin v informacích o náboženství. Bylo již předáno školám a první den mají školáci obdržet natištěné informace od třídních učitelů.