Svatý otec vyhlásil 7. září dnem modliteb a postu za mír v Sýrii

V sobotu 7. 9. se bude celá církev postit a modlit za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Půst nás spojuje s ostatními (určitá újma v jídle tak, aby to společenství podpořilo, ale zdravotnímu stavu odpovídalo). Po odpoledních bohoslužbách bude asi půlhodinová adorace s modlitbou za mír a v děkanském kostele od 19:00 do 22:00 další adorace s modlitbou za mír. Oznamte si mezi sebou.