Den modlitby a půstu za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě

Výzva sv. otce Františka na sobotu 7. 9. 2013

Celodenní půst

Adorace s modlitbou za mír půl hodiny po odpoledních bohoslužbách

Adorace s modlitbou za mír v kostele Nejsvětější Trojice 19:00–22:00

„Rozhodl jsem se na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.

7. září od 19 do 24h se sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly také nějakou bohoslužbu na tento úmysl. Prosme Marii, aby nám pomohla odpovědět na násilí, konflikt a válku silou dialogu, smíření a lásky. Ona je Matkou. Kéž nám pomůže dosáhnout míru.

Maria, Královno míru, oroduj za nás!“

Papež František, promluva před modlitbou Anděl Páně, neděle 1. 9. 2013.

Diecézní biskup Jan Vokál vyzývá kněze i věřící z celé diecéze, aby se 7. září k těmto modlitbám a postu připojili.