Zápis PRF – 22. září 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

ze dne 22. 9. 2013

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou.

Hlavními body jednání byly:

 1. Projednávání nabídky odkoupení Kaple sv. Jana Nepomuckého od majitele. Nabídka byla předána Biskupství k vyjádření. Pastorační rada se shoduje na neúnosném finančním zatížení farnosti vůči možnostem pastoračního využití kaple. Reálným se jeví pouze spoluúčast s jiným subjektem, který by na sebe vzal podíl péče o nemovitost a mobiliář.
 2. Slavnost všech svatých a památka zesnulých – sledujte ohlášky a web. Řešila se otázka formy připomenutí konkrétních jmen zesnulých – bude teprve rozhodnuto, zda bude připomenutí součástí přímluv nebo zda budou jména zesnulých zmíněna před bohoslužbou jinou vhodnou formou. Prosíme v této souvislosti o ČITELNÉ napsání těchto jmen a jejich odevzdání nejpozději 2 dny před mší.
 3. Setkání nad písmem a katechismem – jako před prázdninami, tzn.:
  • 1. a 3. pondělí v měsíci setkání nad písmem,
  • 2. a 4. pondělí v měsíci katechismus,
  • začíná se 30. 9. – v den písma svatého.
 4. Aktualizace pastoračního plánu – bude detailněji probráno při příští pastorační.
 5. Období posvícení – termíny + místa, bude zveřejněno v ohláškách na webu farnosti.
 6. Duchovní ztišení v adventním čase se domlouvá na 2. nebo 3. neděli adventní, podle časových možností pozvaného kněze.
 7. Proběhne „transfarní setkání“ – s mládeží z Trutnova
  Zveme Vás v sobotu 5. 10. ve 14:00 na mši sv., budou hrát trutnováci.
 8. V rámci polsko-českých křesťanských dnů kultury – budeme mít tu čest, zakončit je mší svatou, dne 27. 10. ve 13:30 v našem děkanském kostele.
  Projednává se pozvání polského biskupa + někoho z našeho biskupství (neorganizujeme my jako farnost).
 9. Rozpisy mší s dětským formulářem budou vyvěšeny na nástěnce a naleznete je také v kalendáři na webu farnosti novinkou bude promítání textu zpívaných písní na plátno na kazatelnu.
 10. Příprava snoubenců a párů, které se chtějí více navzájem poznat bude v královéhradecké diecézi probíhat na těchto místech: Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou a nově také Nové Město nad Metují – více naleznete na stránce akce farnosti.
 11. Setkávání ministrantů bude probíhat od 13. 10. – budou to opět druhé neděle v měsíci po mši, tzn. od 10:00.
 12. Farní snídaně, se budou konat jako již tradičně každou 1. neděli v měsíci v 10:00 na faře. Po nich bude následovat setkání rodin s dětmi.
 13. Mikuláš přijde na mši svatou 6. 12. do Bohuslavic a 8. 12. do děkanského kostela na mši v 9:00 hod.
 14. Informování o změně termínu vikariátního setkání mládeže v naší farnosti.
 15. Biřmování – pozvání přijal biskup Jan Vokál, budou nabídnuty termíny 15.6. a 22.6.