Oslava svátku Všech svatých a památky všech věrných zemřelých – dušiček

Aktuální bohoslužby naleznete v ohláškách. Jména zesnulých budou zmíněna na závěr mše (budou součástí modliteb). Podrobnosti k získání plnomocných odpustků naleznete zde.