Setkání nad dotazníkem pro biskupskou synodu o rodině – 4. 12. 2013 ve 20:00 na faře

Křesťanský význam manželství a rodiny je nesmírně důležitý pro celou společnost. Papež František svolal mimořádnou synodu o rodině a každá farnost má možnost aktivně se podílet na její přípravě. Obracíme se proto na všechny manžele a rodiče z naší farnosti, aby se v rámci svých možností setkali nad dotazníkem, který je součástí přípravného dokumentu biskupské synody o rodině.