Adventní duchovní obnova 2013

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu vedenou Mons. Josefem Suchárem, která proběhne na téma:

Ježíš neřekl: „Jdi“, ale „Jděte“. Jsme posláni společně.
(Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013)

 

Pátek 6. 12. 2013

       16:00 mše svatá

       17:00 katecheze

       19:00 setkání s mládeží

 

Sobota 7. 12. 2013

       09:00 breviář

       09:15 katecheze

       10:30 povídání nad čajem či kávou (vítáme přinesené dobroty jako vánoční cukroví, bábovky, buchty…)

 

Mons. Josef Suchár
–   farář římskokatolické farnosti Neratov (významné poutní místo v Orlických horách)
–   biskupský vikář pro diakonii
–   prezident (spirituál) Diecézní katolické charity Hradec Králové
–   sídelní kanovník kolegiátní kapituly v Litomyšli
–   člen Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví
–   člen sboru poradců, člen biskupské rady, člen kněžské rady, člen rady Diecézního centra pro seniory, člen vikariátní rady vikariátu Rychnov nad Kněžnou
–   vede Sdružení Neratov, o.s., které pomáhá lidem s postižením (chráněná bydlení a dílny)